Poradenské a terapeutické centrum TRISPI nabízí individuální přístup pro řešení obtížných životních situací a osobní rozvoj. Mezi základní služby patří individuální a skupinové poradenství a terapie, krizová intervence a kurzy a semináře v oblasti osobnostního rozvoje a rodičovství.

Stavíme na transakčně-analytickém přístupu, který doplňujeme o prvky z arteterapie, dramaterapie, aj.

V TRISPI nás spojuje chuť pracovat spolu a především společná vize, že změna je možná.

Naše služby poskytujeme v českém i anglickém jazyce.